Home

LoginWho's on line...

We have 10 guests online
Strona główna PDF Drukuj Email

Projekt “ Zrównoważone stosowanie fumigantów chemicznych do kontroli organizmów szkodliwych w glebie w sektorze ogrodniczym (SustUse Fumigants)” dotyczy produktów i metod stosowanych w ochronie upraw ogrodniczych przed szkodnikami i chorobami. Intensywne rolnictwo, sadownictwo, wykorzystujące ogromne ilości toksycznych pestycydów wywierają negatywny wpływ na środowisko, wodę i powietrze. Szkodniki i patogeny glebowe są kluczowym wyzwaniem.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez prawidłowe  stosowanie pestycydów oraz metod alternatywnych (solaryzacja, szczepienie, biofumigacja, kompostowanie) w uprawach ogrodniczych. Żadna z wymienionych możliwości nie jest w równym stopniu skuteczna przeciwko wszystkim szkodnikom i chorobom. W celu znalezienia skutecznego balansu pomiędzy rolnictwem towarowym i ochroną środowiska, projekt stawia sobie za cel opracowanie i rozpowszechnienie stosowania niższych dawek pestycydów przy zastosowaniu chemicznych fumigantów i niechemicznych zabiegów dyzynfekcyjnych do odkażania gleby w IP,  a przez to wspiera politykę Unii Europejskiej zrównoważonego stosowania pestycydów.

Projekt jest on realizowany w dwóch podobnych agro-ekosystemach Morza Śródziemnego (Włochy i Grecja) oraz w agro-ekosystemie charakterystycznym dla Europy Środkowej (Polska).

 

Streszczenie

Pełny tytuł projektu

Zrównoważone stosowanie chemicznych fumigantów do kontroli organizmów szkodliwych w  glebie w sektorze ogrodniczym

LIFE08 ENV/IT/00042

LIFE+ komponent tematyczny

Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska, główny cel:  “Środki chemiczne”

Lokalizacje

(3 kraje, 9 obszarów, 24 gospodarstwa pilotażowe)

Włochy (Region Piemontu: Cuneo, Aleksandria, Turyn i Asti)

Grecja (Region Peloponezu: Mesyna, Helia i  Achaia)

Polska (Regiony Województwa Mazowieckiego i Lódzkiego: Grójec, Radom i  Skierniewice)

Czas Trwania

3 lata, od 1 stycznia, 2010 do 31 grudnia, 2012

Całkowity budżet

2,628,355.91 €

Finansowanie UE

1,174,652.96 € (44.69%)

 

Wyniki Projektu

Projekt był wdrażany od 1 stycznia do 31 grudnia 2012, i zostały osiągnięte następujące wyniki:

- W ramach wdrażania działania pierwszego (1) - (Wspierania strategii zrównoważonej ochrony upraw przed szkodnikami glebowymi i chorobami w sektorze ogrodniczym poprzez określenie obecności patogenów oraz opracowanie praktyk zarządzających patogenami, umożliwiając rolnikom podejmowania przemyślanych decyzji dotyczących sposobów ich kontroli): zostały zidentyfikowane ograniczenia występowania szkodników oraz zarządzania nimi w 9 obszarach projektu. Zostały również opracowane dobre praktyki rolnicze dla zarządzania patogenami glebowymi; a także przetestowano i opracowano standardową metodologię monitorowania, występowania i diagnozowania patogenów glebowych w 24 gospodarstwach pilotażowych. Ponad 268 rolników i doradców rolniczych (z 60 przewidzianych) wzięło udział w pracach projektu, biorąc udział w szkoleniach na terenie objętym projektem; w ten sposób poprawiając swoją wiedzę dotyczącą diagnozowania i zarządzania patogenami glebowymi. Tak duże zainteresowanie projektem wpłynęło pozytywnie na jego podstawowy aspekt, jakim jest kierunek zrównoważonych systemów uprawy i pozostawiło wyraźny ślad oraz wymierne korzyści, jeśli chodzi o tę problematykę.

- We wdrażaniu działania drugiego (2) - (Demonstracja metod zrównoważonego stosowania chemicznych fumigantów oraz nie chemicznych metod ochrony upraw, jako dobrych praktyk zarządzania patogenami glebowymi): były testowane i opracowywane praktyki zrównoważonego stosowania fumigantów, co pozwoliło na opracowanie wytycznych ich stosowania.

- We wdrażaniu działania trzeciego (3) - (Szkolenia dla doradców i techników przeprowadzających fumigację, na temat najlepszych praktyk związanych z zastosowaniem pestycydów): 268 producentów (w tym 40 techników przeprowadzających zabiegi fumigacji) rozwinęło znacznie swoją wiedzę i umiejętności poprzez teoretyczne i praktyczne wykłady i warsztaty oraz poprzez udział w trzech wizytach studyjnych w projekcie.

- We wdrażaniu działania czwartego (4) - (Ocena wyników ekonomicznych i środowiskowych implementacji planów praktyk zarządzania stosowaniem fumigantów w gospodarstwach pilotażowych): podstawowe patogeny glebowe były monitorowane w 9 obszarach projektu, oraz został oceniony aspekt środowiskowy i ekonomiczny stosowania fumigantów w systemie uprawy zrównoważonej. To pozwoliło wywnioskować, że alternatywne metody, nawet, jeśli w pełni mogą zastąpić metody chemiczne, to są równie skuteczne jeśli są powiązane z innymi metodami. Porównanie różnych praktyk: tylko metody alternatywnej lub tylko metody chemicznej, bądz metody mieszanej, dostarczyło naszym demonstracyjnym badaniom bardzo interesujących wyników, które potwierdzają słuszność zintegrowanej techniki stosowania fumigantów.

- We wdrażaniu działań piątego i szóstego (5&6) - naukowe wyniki projektu zostały rozpowszechnione w różnych krajach UE oraz wśród międzynarodowej społeczności patologów poprzez publikacje naukowe, publikacje upowszechnieniowe oraz doniesienia i postery prezentowane na kongresach; tymczasem włoscy, polscy i greccy rolnicy zostali poinformowani o zrównoważonym zarządzaniu chorobami gleby poprzez warsztaty robocze, techniczne materiały drukowane, dni otwarte, oraz wizyty studyjne. Technicy przeprowadzający fumigacje zwiększyli poziom własnego profesjonalizmu, zaś ustawodawcy i funkcjonariusze administracji państwowej wzięli pod uwagę wyniki projektu w tworzeniu regionalnych, krajowych oraz europejskich ram prawnych w zakresie stosowania fumigantów (Krajowy Plan Działania w ramach Dyrektywy 2009/128 dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów).

 

Projekt SUF “Zrównoważone stosowanie fumigantów” jest realizowany i finansowany w ramach programu LIFE
(Kontrakt Nr LIFE08 ENV/IT/000432)
Poprawiony: czwartek, 10 września 2015 09:11
 
Sustainable Fumigation, Powered by Joomla!
And by:

WebMaster: Pietro Piazzolla