Home

LoginWho's on line...

Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
Home PDF Εκτύπωση E-mail

Το πρόγραμμα "Αειφορική χρήση απολυμαντικών εδάφους για την αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων στα οπωροκηπευτικά (Sustainable use of chemical fumigants for the control of soil-borne pathogens in the horticultural sector-SustUse Fumigants)" θεωρεί τη διαχείριση των εδαφογενών παθογόνων και εχθρών των φυτών (συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα αλλά και οι μέθοδοι που πρέπει να εφαρμοστούν) ως κλειδί της φυτικής παραγωγής στην εντατική οπωροκαλλιέργεια, με προβλήματα που σχετίζονται με την επίπτωση των φυτοφαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και στις επιπτώσεις των στο περιβάλλον.

Ενθαρρύνει τη λελογισμένη χρήση των φυτοφαρμάκων εφαρμόζοντας αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Φυτιατρική (IPM  Integrated pest managemnet ) στη διαχείριση των απολυμαντικών εδάφους, έτσι ώστε να στηρίζει την πολιτική της ΕΕ για την επιτυχή και αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

Το πρόγραμμα προάγει την αειφορική χρήση των χημικών απολυμαντικών και τις μη χημικές πρακτικές στην αντιμετώπιση των εδαφογενών παθογόνων στα οπωροκηπευτικά σε δύο παρόμοιες αγροοικολογικές περιοχές της Μεσογειακής γεωργίας (Ελλάδα και Ιταλία) και σε ένα σύστημα τυπικό της κεντρικής Ευρώπης (Πολωνία).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πλήρης τίτλος του Προγράμματος

Αειφορική χρήση απολυμαντικών εδάφους για την αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων στα οπωροκηπευτικά

(Sustainable use of chemical fumigants for the control of soil-borne pathogens in the horticultural sector

LIFE08 ENV/IT/00042)

LIFE+ component

Environment Policy and Governance, principal objective “Chemicals”

Περιοχές

(3 χώρες, 9 αγροτικές περιοχές , 24 πιλοτικοί αγροί)

Ιταλία (Piedmont Region: Cuneo, Alessandria, Torino and Asti Provinces)

Ελλάδα (Πελοπόννησος: Μεσσηνία, Ηλεία και Αχαΐα)

Πολωνία (Mazowieckie and Lodzkie Regions: Grojec/Radom and Skierniewice areas)

Διάρκεια

3 χρόνια, Από 1η Ιανουαρίου, 2010 μέχρι  31 Δεκεμβρίου 31st, 2012

Ολικό ποσόν

2,628,355.91 €

ΕΕ Συμμετοχή

1,174,652.96 € (44.69%)

 

Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου, 2012 και οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα:

- Στα πλαίσια της εφαρμογής της πρώτης δράσης (Προώθηση στρατηγικών αειφορικής φυτοπροστασίας για την αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων των οπωροκηπευτικών μέσω της διάγνωσης-επισήμανσης των προβλημάτων – δυσχερειών και την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης ώστε να καταστήσει ενήμερους τους παραγωγούς ως προς τα ενδεικνυόμενα μέτρα αντιμετώπισης): οι επιβλαβείς οργανισμοί και η διαχείρισή τους εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν στις 9 γεωγραφικές περιοχές του προγράμματος και συστάθηκε ένα σχέδιο με τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης των εδαφογενών παθογόνων. Παράλληλα μια κοινή μεθοδολογία για την παρακολούθηση της εμφάνισης και τη διάγνωση των εδαφογενών ασθενειών αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε 24 πιλοτικές περιοχές και πάνω από 268 παραγωγοί και σύμβουλοι (από 60 προβλεπόμενους) στις περιοχές υλοποίησης του έργου παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια τεχνικής ενημέρωσης του έργου, αυξάνοντας τις γνώσεις τους σε θέματα διάγνωσης και διαχείρισης των εδαφογενών ασθενειών βασισμένα στο συνδυασμό χημικών, βιολογικών και καλλιεργητικών ή τεχνικών πρακτικών. Αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική ένδειξη όσον αφορά τη βιωσιμότητα του έργου και τη συνεχιζόμενη θετική επίδραση του μετά τη λήξη του προγράμματος.

- Στα πλαίσια της εφαρμογής της δεύτερης δράσης (Επίδειξη της αειφορικής χρήσης των χημικών απολυμαντικών και των μη χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας ως καλές πρακτικές στη διαχείριση εδαφογενών ασθενειών): οι πρακτικές της αειφορικής χρήσης των απολυμαντικών δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν και συγκεκριμένες οδηγίες έχουν συσταθεί.

- Στα πλαίσια της εφαρμογής της τρίτης δράσης (Εκπαίδευση των απολυμαντών στις καλύτερες πρακτικές που σχετίζονται με τη χρήση φυτοφαρμάκων): 268 από 40 αρχικά προβλεπόμενους (στόχος στο τέλος του έργου) τεχνικούς φορείς απολυμαντών-υποκαπνιστών ενίσχυσαν τις επαγγελματικές τους δεξιοτεχνίες με πρακτικά και θεωρητικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις στους πιλοτικούς αγρούς.

- Στα πλαίσια της εφαρμογής της τέταρτης δράσης (Εκτίμηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων εξειδικευμένων κατά περιοχή απολυμαντικών στους αποδεικτικούς αγρούς): πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση των βασικών παθογόνων εδάφους στις 9 γεωγραφικές περιοχές του προγράμματος και έγινε εκτίμηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορικότητας των προτεινόμενων πρακτικών των απολυμαντικών. Η μελέτη οδήγησε στο συμπέρασμα ότι εναλλακτικές μέθοδοι, ακόμα και όταν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τη χημική καταπολέμηση, λειτουργούν καλύτερα όταν είναι συνδεδεμένες με άλλες μεθόδους. Πράγματι, ο συνδυασμός διαφορετικών πρακτικών, είτε εναλλακτικών ή χημικών και εναλλακτικών μαζί, με βάση τα αποτελέσματα στους πειραματικούς αγρούς του έργου οδήγησε σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την ορθότητα της ολοκληρωμένης προσέγγισης.

- Στα πλαίσια της εφαρμογής της πέμπτης και έκτης δράσης: τα επιστημονικά αποτελέσματα του προγράμματος διαδόθηκαν εντός της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας των φυτοπαθολόγων (επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, τεχνικές εκδόσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια). Επίσης, Ιταλοί, Πολωνοί και Έλληνες καλλιεργητές πληροφορήθηκαν για την αειφορική διαχείριση των ασθενειών των φυτών (ημερίδες, εργαστήρια, τεχνικά περιοδικά, σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές). Οι επιχειρήσεις υποκαπνισμού και απολυμάνσεων αύξησαν την επαγγελματική τους εμπειρία και οι φορείς χάραξης πολιτικής έλαβαν υπόψη τα αποτελέσματα του έργου σε Περιφερειακά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια (Εθνικά Σχέδια Δράσης της Dir. 2009/128 για την αειφορική χρήση των φυτοφαρμάκων).

 

Το πρόγραμμα “SustUse Fumigants” πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του LIFE financial instrument of the European Union
(Contract No LIFE08 ENV/IT/000432)
LAST_UPDATED2
 
Sustainable Fumigation, Powered by Joomla!
And by:

WebMaster: Pietro Piazzolla